In uw werk kunt u in een conflict met uw werkgever komen met betrekking tot de beëindiging van uw dienstverband door opzegging, ontslag op staande voet of ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter. Bij dergelijke situaties is rechtsbijstand veelal noodzakelijk. Mr. R.A. Schütz kan u hierin bijstaan, door zowel advisering op dit punt dan wel vertegenwoordiging van u in correspondentie of in procedures.