Als huurder kunt u in conflict komen met uw verhuurder over bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, vermeende overlast, huurachterstand en ontbinding van de huurovereenkomst. Ook ontstaan vaak geschillen bij de beëindiging van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van woonruimte; voor de beëindiging daarvan dient een verhuurder aan vele wettelijke voorwaarden te voldoen, en deze overeenkomst eindigt niet door het verstrijken van de bepaalde tijd.

In dergelijke geschillen kan mr. R.A. Schütz u bijstaan.